Coaching

Zolang het leven lekker gaat, is er geen reden om hulp in te schakelen. Pas als je lichamelijke klachten krijgt of je voelt je al een tijd niet goed, is het voor velen pas een reden om naar een deskundig iemand te gaan. Lichamelijke klachten krijg je niet zomaar, daar liggen thema’s onder. Dat kunnen overtuigingen zijn, die patronen zijn geworden voor jou. En die patronen belemmeren en beperken jou in plaats van dat ze je nog ondersteunen. Ooit hebben ze je geholpen, maar nu is het tijd om ze te neutraliseren of te transformeren. Na jaren van studie en zelfonderzoek vind ik me zelf inmiddels deskundig op het gebied van ouder/kind relaties, geestelijk en lichamelijk welzijn en het creëren van innerlijke rust en vrede.
Echter, de èchte deskundige ben jij zelf! Toch leven we zodanig dat we menen de deskundigheid buiten onszelf te moeten zoeken. Ik kan jou handreikingen bieden om terug te keren naar jouw eigen deskundigheid en autoriteit om zelf rust en innerlijke vrede te bewerkstelligen.

Tijdens een telefonische kennismaking kijken we of ik iets voor jou kan betekenen. Aan de hand daarvan kunnen we dan één of meerdere afspraken in plannen. Het is wat jij wilt, jij hebt de regie.

Reacties zijn gesloten.